phong cảnh tây bắc

“Đánh thức” di sản Mã Pì Lèng nhìn từ vụ Panorama

Với Panorama – giải pháp cải tạo thay vì tháo dỡ toàn phần đã được nhiều ý kiến đưa ra. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, chính quyền huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cần có trách nhiệm không để Mã Pì Lèng thêm một lần bị rơi vào tình cảnh “sự đã rồi”.

Xem thêm »